məntiq

məntiq
is. <ər.>
1. Təfəkkürün qanun və formaları haqqında elm. Dialektik məntiq. Formal məntiq.
2. Fikrin, əqli nəticənin düzgünlüyü, ağlabatanlığı. Məntiqə zidd fikir. – Şərifzadə Zeynala heç bir haqq vermək istəməyirdi. Onun məntiqindən bir şey başa düşmədiyini söyləyirdi. S. H..
3. Daxili qanunauyğunluq. Hadisələrin məntiqi.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • əntiqə — 1. Bax əntiq. <Fizzə:> Çox sağ ol, çox gözəl, çox əntiqə hədiyyələr gətiribsən mənə. Ə. M.. Səhər Bağdad bazarını gəzib bu xanım üçün əntiqə bir hədiyyə almaq lazım idi. M. S. O.. // Çox gözəl, çox qəşəng. Əntiqə bir qız. – Toppuşun . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiqəfüruşluq — is. Əntiqə şeylər alveri, əntiqə şeylər alıb satmaqla məşğul olma. ◊ Əntiqəfüruşluq eləmək – özünü yeniyeni və maraqlı xəbərlər bilicisi kimi göstərmək. <Sirat:> Bəri gəl, bəydadaş, əntiqəfüruşluq eləmə! Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiqəfüruş — is. <ər. əntiqə və fars. . . . füruş> Əntiqə şeylər alverçisi, əntiqə şeylər alıb satmaqla məşğul olan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiq — sif. <ər. «ətiq»dən; ətiq – qədim> Qiymətli, dəyərli, nadir tapılan, çox gözəl, görünməmiş, hamının marağına səbəb olan. Orada Hüseynqulu ağanın babasından qalma əntiq şeyləri saxlanırdı. S. S. A.. <Aslanov> istəsəydi, otaqların hər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiqəbaz — <ər. əntiqə və fars. . . . baz> bax əntiqəçi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiqəbazlıq — bax əntiqəçilik. Onun əntiqəbazlığına bələd olan səhiyyə şöbəsinin işçiləri göz qabağında şey qoymağa qorxurlar . «Kirpi» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiqəçi — is. Əntiqə şeylərlə maraqlanan, onları yığıb saxlayan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əntiqəçilik — is. Əntiqə şeylərlə maraqlanma, onları yığıb saxlama …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • NTIQ — NetIQ Corporation (Business » NASDAQ Symbols) …   Abbreviations dictionary

  • NTIQ — abbr. NetIQ Corp NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”